Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru.

  1. Arm Turn 1/2;
  2. Centers Cast Off 3/4 medan Ends U-Turn Back;
  3. Outside 4 Circulate medan Very Centers Trade;
  4. varje Diamond gör en Counter Rotate 1/2;
  5. Flip The Diamond.

Slutar i (med motsatt hand) Parallel Waves. Alter & Circulate är ett 5-delars call.

Kommentarer:
  • Diamond Counter Rotate 1/2 brukar också kallas Star 1/2. Callern kan modifiera hur långt man skall vrida sin Diamond (vanligtvis 1/4 eller 3/4). Om du är en Center, försäkra dig om att du behåller handfattningen under hela Diamond Counter Rotate. Om du är en End, stick inte in handen i "stjärnan" för då kan du skapa förvirring om vem som skall göra Flip in mot Center.
  • Vänta tills det är fyra dansare i din Diamond innan du börjar med Counter Rotate.
  • Alter & Circulate är samma som Alter The Wave [C1] Interrupt (avbryt) efter del 2 med Ends Circulate medan Very Centers Trade.

   
före
Alter & Circulate
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Ends U-Turn Back
 
   
efter
Very Centers Trade
medan Outside 4 Circulate
 efter
Diamond Counter Rotate 1/2
 efter
Flip The Diamond
(klart)

Varianter: Star 1/4 eller Star 3/4 (slutar i en Tidal Wave); 'Don't turn the Star'. Alternativt, kan callern säga Alter & Circulate But Counter Rotate The Diamond 1/4 (or 3/4).

Spin Back [C4] (Norm Wilcox 1972): Från Facing Couples eller en Wave. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 medan Ends U-Turn Back. Slutar i en Diamond. Detta är de första 2/5 av Alter & Circulate.

{i - j - k} Alter & Circulate [C4]: Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru: Alter & Circulate byt ut Arm Turn 1/2 mot en Arm Turn i/4; byt ut Centers Cast Off 3/4 mot en Cast Off j/4; och byt ut Diamond Counter Rotate 1/2 mot en Diamond Counter Rotate k/4. Slutar i Parallel Waves eller en Tidal Wave.

Se också Alter The Wave [C1].

https://www.ceder.net/def/alterandcirc.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.