Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Linear Action [C1]
 
 

From a Generalized 1/4 Tag or other applicable formations. EN: 10
Aus einer Generalized 1/4 Tag oder anderen passenden Formationen. DE: 10
Från en generaliserad 1/4 Tag eller annan tillämplig formation. SE: 10
Fra 1/4 Tag eller 3/4 Tag, Wave mellem parallelle Mini-Waves, 1/4 eller 3/4 Lines, eller Two Faced Line mellem parallelle Mini-Waves. DK: 10
Z formace Generalized 1/4 Tag a dalších vhodných formací. CZ: 10

Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2 as Outsides Hinge & Trade; those who meet (Center 4) Cast Off 3/4 as the Others move up (as in Chain Reaction). EN: 20
Die Centers tanzen ein Hinge & Box Circulate 1 & 1/2, während die Outsides ein Hinge & Trade tanzen; diejenigen, welche sich treffen (die 4 Centers) tanzen ein Cast Off 3/4, während die Anderen aufschließen (wie in Chain Reaction). DE: 20
Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2 medan Outsides Hinge & Trade; de som möts (Center 4) Cast Off 3/4 medan de andra går upp (som i Chain Reaction). SE: 20
Alle laver Hinge. Centers laver Box Circulate 1 & 1/2 mens Outsides Trade. Dem der mødes laver Cast Off 3/4 mens de andre Move Up (Som i Hourglass Circulate). DK: 20
Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2, Outsides Hinge & Trade; ti, kdo se potkají (Center 4) Cast Off 3/4, ostatní move up (jako při Chain Reaction). CZ: 20

Ends in Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines, or a Parallelogram (if outside dancers end on the same spot). EN: 30
Endet in parallelen Waves, parallelen 3 & 1 Lines, oder in einem Parallelogramm (falls die Outside Tänzer auf demselben Platz enden). DE: 30
Slutar i Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines, eller en Parallelogram (om outside dansarna slutar på samma position). SE: 30
Ender i Parallelle Waves, Parallelle 3 & 1 Lines eller i et parallellogram (hvis Outsides ender på samme plads). DK: 30
Končí v Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines nebo v Parallelogram (pokud outsides skončí na stejném místě). CZ: 30

     
before vor före før před
Linear Action
 
after nach efter efter po
Hinge
 
after nach efter efter po
Centers Box Circulate 1 & 1/2
as während medan mens jako Outsides Trade
 
after nach efter efter po
Those who meet Cast Off 3/4
as Others move up EN: 40
de som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp SE: 40
Ti, co se potkají, Cast Off 3/4
ostatní move up CZ: 40
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)
     
before vor före før před
Linear Action
 
after nach efter efter po
Hinge
 
after nach efter efter po
Centers Box Circulate 1 & 1/2
as während medan mens jako Outsides Trade
 
after nach efter efter po
Those who meet Cast Off 3/4
as Others move up EN: 40
de som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp SE: 40
Ti, co se potkají, Cast Off 3/4
ostatní move up CZ: 40
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)
Dancers ( and ; and ) end on the same spot and therefore take Right-hands. EN: 50
Bei diesem Beispiel enden die Tänzer und bzw. und auf derselben Position und haben daher eine rechte Handverbindung. DE: 50
Dansarna ( och ; och ) slutar på samma position och tar därför höger hand. SE: 50
Danserne ( og ; og ) ender på same plads i Right-hand Mini Waves. DK: 50
Tanečníci ( a ; a ) končí na stejném místě, proto se chytají do pravé mini-vlny. CZ: 50

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
 • Everyone starts with a HingeEN: 60
  Jeder beginnt mit einem HingeDE: 60
  Alla börjar med en HingeSE: 60
  Alle starter med en HingeDK: 60
  Všichni začínají HingeCZ: 60
 • When the Outsides start in a L-H Mini-Wave, a common mistake is for the Outsides to 1/4 In & Step to R-H! From a Mini-Wave, Hinge & Trade is the same as Arm Turn 3/4, hence a L-H setup remains a L-H setup. EN: 70
  Wenn die Outsides in einer L-H Mini-Wave beginnen, wird oft der Fehler gemacht, ein 1/4 In & Step To A R-H Mini-Wave zu tanzen! Wenn die Outsides in einer Mini-Wave starten, ist ein Hinge & Trade gleichbedeutend mit Arm Turn 3/4, daher bleibt eine L-H Formation dabei auch linkshändig. DE: 70
  När Outsides börjar i en L-H Mini-Wave, är ett vanligt misstag för Outsides att göra 1/4 In & Step to R-H! När Outsides börjar i en Mini-Wave, är Hinge & Trade samma som Arm Turn 3/4, sålunda förblir en L-H uppställning en L-H uppställning. SE: 70
  Pokud začínají Outsides v L-H Mini-Wave, často dělají tu chybu, že udělají 1/4 In & a krok do pravé mini-vlny! Z Mini-Wave je Hinge & Trade totéž co Arm Turn 3/4, tudíž levá mini-vlna zůstává levou. CZ: 70
 • The final Centers Cast Off 3/4 can be an Arm Turn 3/4, or a 'Push' Cast Off 3/4. EN: 80
  Der abschließende Centers Cast Off 3/4 kann ein Arm Turn 3/4 sein, oder aber auch ein 'Push' Cast Off 3/4. DE: 80
  Den slutliga Centers Cast Off 3/4 kan vara en Arm Turn 3/4, eller en 'Push' Cast Off 3/4. SE: 80
  Den afsluttende Centers Cast Off 3/4 kan enten være Arm Turn 3/4, eller en 'Push' Cast Off 3/4. DK: 80
  Finální Centers Cast Off 3/4 může být Arm Turn 3/4 nebo 'Push' Cast Off 3/4. CZ: 80

From an Aus einem Från en Fra en Z unusual setup ungewöhnlichen setup ovanlig uppställning usædvanlig position neobvyklá formace :

 
     
before vor före før před
Linear Action
 
after nach efter efter po
Hinge
 
after nach efter efter po
Centers Box Circulate 1 & 1/2
as während medan mens jako Outsides Trade
 
after nach efter efter po
Those who meet Cast Off 3/4
as Others move up EN: 40
de som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp SE: 40
Ti, co se potkají, Cast Off 3/4
ostatní move up CZ: 40
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Linear Action But anything [C1V]:
Do a Linear Action but replace the Centers Cast Off 3/4 with the Centers doing the anything call. EN: 563
Tanze ein Linear Action, aber statt dem Cast Off 3/4 tanzen die Centers den anything Call. DE: 563
Gör en Linear Action men byt ut Centers Cast Off 3/4 mot att Centers gör anything callet. SE: 563
Udfør Linear Action men erstat Centers Cast Off 3/4 med anything Callet. DK: 563
Udělejte Linear Action, ale Centers místo Cast Off 3/4 udělají anythingCZ: 563

Linear Action But Cross It [C4]:
Do a Linear Action but after the Centers Box Circulate 1 & 1/2, do a Very Centers Slither and then complete the call. EN: 562
Tanze ein Linear Action, aber nachdem die Centers ihr Box Circulate 1 & 1/2 getanzt haben, tanzen die Very Centers ein Slither, danach wird die Figur normal beendet. DE: 562
Gör en Linear Action men efter Centers Box Circulate 1 & 1/2, gör en Very Centers Slither och slutför sedan callet. SE: 562
Udělejte Linear Action, ale po Centers Box Circulate 1 & 1/2, udělají Very Centers Slither a pak všichni dokončí figuru. CZ: 562

Linear Cycle [Plus] (Dave Hodson and und och og a Lee Kopman 1979):
From a Wave or applicable Line of 4. Hinge; Leaders Fold behind Trailers (who do not adjust); Any Shoulder Double Pass Thru; Peel Off in direction of Shoulder Pass to end in Facing Couples. This is a 4-part call. From a Wave, Linear Cycle is similar to Recycle And Sweep 1/4EN: 561
Aus einer Wave oder passenden Line of 4. Tanze ein Hinge; die Leaders tanzen ein Fold hinter die Trailers (die sich dabei nicht ausrichten); danach tanze ein Any Shoulder Double Pass Thru; dann tanze ein Peel Off in die Richtung der Schulter, mit welcher Du gerade passiert hast. Endet in Facing Couples. Dies ist ein 4-teiliger Call. Aus einer Wave ist Linear Cycle ähnlich wie Recycle And Sweep 1/4DE: 561
Från en Wave eller tillämplig Line om 4. Hinge; Leaders Fold bakom Trailers (som inte justerar); Any Shoulder Double Pass Thru; Peel Off i den riktning som den axel man passerade med för att sluta i Facing Couples. Detta är ett 4-delars call. Från en Wave, liknar Linear Cycle, Recycle And Sweep 1/4SE: 561
Z formace Wave a vhodných Line of 4. Hinge; Leaders Fold za Trailers (kteří se nijak nezarovnávají); Any Shoulder Double Pass Thru; Peel Off ve směru ramene, kterým jste se míjeli. Končí ve Facing Couples. Figura má čtyři části. Z Wave je figura Linear Cycle podobná Recycle And Sweep 1/4CZ: 561

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.