Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{anything} The "K" [C2]
 
 
From applicable formations. EN: 10
Aus passenden Formationen. DE: 10
Från tillämpliga formationer. SE: 10
Z vhodných formací. CZ: 10

Do the anything call; Centers Trade as Ends U-Turn Back by turning away from the Center of the (4-dancer) formation (i.e., 1/4 Out & Roll). EN: 20
Tanze den anything Call; Centers Trade, während die Ends U-Turn Back, indem sie sich von der Mitte der (4 Tänzer) Formation weg drehen (d. h. 1/4 Out & Roll). DE: 20
Gör anything callet; Centers Trade medan Ends U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten av (4-dansare) formationen (dvs, 1/4 Out & Roll). SE: 20
Udělejte figuru anything; Centers Trade, Ends U-Turn Back směrem od středu formace čtyř tanečníků (tzn. 1/4 Out & Roll). CZ: 20

From a Aus einer Från en Z Line:
 
   
before vor före před
The "K"
 
after nach efter po
1/2
  (done) (fertig) (klart) (hotovo)

From Aus Från Z Columns:
 
   
before vor före před
The "K"
 
after nach efter po
1/2
  (done) (fertig) (klart) (hotovo)

From a Aus einer Från en Z Galaxy:
 
   
before vor före před
The "K"
 
after nach efter po
1/2
  (done) (fertig) (klart) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:
 • (If possible) The "K" is to be done in your group of 4. EN: 30
  The "K" wird (wenn möglich) in deiner Gruppe von 4 Tänzern getanzt. DE: 30
  (Om möjligt) The "K" görs i din grupp om 4. SE: 30
  (Pokud je to možné) The "K" se dělá ve vaší skupině 4 tanečníků. CZ: 30
 • If you are an End, be sure to do the U-Turn Back by turning away from the Center (of your 4-dancer formation) since the caller could add a Roll. EN: 40
  Wenn Du ein End bist, achte darauf, den U-Turn Back weg von der Mitte (der Vierer Formation) zu machen, es könnte ja ein Roll folgen. DE: 40
  Om du är en End, försäkra dig om att du gör U-Turn Back bort från mitten (på din 4-dansare formation) eftersom callern kan lägga en Roll. SE: 40
  Pokud jste End, určitě dělejte U-Turn Back směrem od středu, protože caller může přidat Roll. CZ: 40
 • The "K" can be fractionalized into halves. EN: 50
  The "K" kann in zwei Teile zerlegt werden. DE: 50
  The "K" kan fraktionaliseras i halvor. SE: 50
  The "K" lze půlit. CZ: 50

See also Siehe auch Se också Viz také Cross The "K" [C2].

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.