Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Partner Hinge [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Partner Hinge -- [A1]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
A1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk: or              All   
   edit def

From a Mini-Wave or Couple only. EN: 10
Nur aus einer Mini-Wave oder einem Couple. DE: 10
Endast från en Mini-Wave eller ett Couple. SE: 10
Pouze z formací Mini-Wave a Couple. CZ: 10

Do 1/2 of a Trade. EN: 20
Mache die Hälfte von einem Trade. DE: 20
Gör en halv Trade. SE: 20
Udělejte 1/2 Trade. CZ: 20

Ends in a Mini-Wave. EN: 30
Endet in einer Mini-Wave. DE: 30
Slutar i en Mini-Wave. SE: 30
Končí v Mini-Wave. CZ: 30

From a Couple:
 

 
before vor före před
Partner Hinge
 
after nach efter po

From a Aus einer Från en Z Right-Hand Mini-Wave:
 

 
before vor före před
Partner Hinge
 
after nach efter po

From a Aus einer Från en Z Left-Hand Mini-Wave:
 

 
before vor före před
Partner Hinge
 
after nach efter po

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:

 • A Hinge is 1/2 of a Trade. EN: 40
  Ein Hinge ist die Hälfte von einem Trade. DE: 40
  En Hinge är hälften av en Trade. SE: 40
  Hinge je 1/2 Trade. CZ: 40

  • Single Hinge [Mainstream]
   • From a Mini-Wave. Arm Turn 1/4. EN: 50
    Aus einer Mini-Wave. Arm Turn 1/4. DE: 50
    Från en Mini-Wave. Arm Turn 1/4. SE: 50
    Z formace Mini-Wave. Arm Turn 1/4. CZ: 50
  • Partner Hinge [A1]
   • From a Couple. As one movement, face each other and Step to a Right-Hand Mini-Wave. EN: 60
    Aus einem Couple. In einer Bewegung, sich zueinanderdrehen und vortreten zu einer Right-Hand Mini-Wave. DE: 60
    Från ett Couple. Som en rörelse, vänd mot varandra och Step to a Right-Hand Mini-Wave. SE: 60
    Z formace Couple. Jako jeden pohyb se oba podívejte na sebe a Step to a Right-Hand Mini-Wave. CZ: 60

  The word 'Single' or 'Partner' is optional, as 'Hinge' sufficiently describes this movement. EN: 70
  Das Wort 'Single' oder 'Partner' ist optional, weil 'Hinge' das Bewegungsschema ausreichend beschreibt. DE: 70
  Ordet 'Single' eller 'Partner' är valfritt, eftersom 'Hinge' beskriver denna rörelse tillräckligt. SE: 70
  Slovo 'Single' nebo 'Partner' není povinné, 'Hinge' je postačující pro označení tohoto pohybu. CZ: 70

  The caller usually uses the term 'Single Hinge' from a Mini-Wave, and 'Partner Hinge' from a Couple. EN: 80
  Die Caller benutzen normalerweise die Bezeichnung 'Single Hinge' aus einer Mini-Wave, und 'Partner Hinge' aus einem Couple. DE: 80
  Callern använder vanligen termen 'Single Hinge' från en Mini-Wave och 'Partner Hinge' från ett Couple. SE: 80
  Calle obvykle používá termín 'Single Hinge' z Mini-Wave a 'Partner Hinge' z Couple. CZ: 80
 • Dancers doing the call must be adjacent, either in a Couple or in a Mini-Wave. EN: 90
  Tänzer, die den Call ausfüheren müssen benachbart sein, entweder in einem Couple oder in einer Mini-Wave. DE: 90
  Dansarna som gör callet måste stå bredvid varandra, antingen i ett Couple eller i en Mini-Wave. SE: 90
  Tanečnící dělající figuru musí stát vedle sebe, buď v Couple nebo v Mini-Wave. CZ: 90
  From a Line of 4, it is inappropriate to call Ends Partner Hinge, even though the Ends could do 1/2 of a Trade. EN: 100
  Aus einer Line of 4 ist es unsachgemäß, Ends Partner Hinge zu callen, obwohl die Ends ein halbes Trade machen können. DE: 100
  Från en Line om 4, är det felaktigt att calla Ends Partner Hinge, även om Ends kan göra en Trade. SE: 100
  Z formace Line of 4 je nepřípustné callerovat Ends Partner Hinge, přestože Ends mohou udělat 1/2 Trade. CZ: 100

Couples Hinge [Mainstream] (Ron Schneider 1970):
From a One- or Two-Faced Line. Do 1/2 of a Couples Trade. Ends in a Two-Faced Line. EN: 463
Aus einer One- oder Two-Faced Line. Mache die Hälfte von eine Couples Trade. Endet in einer Two-Faced Line. DE: 463
Från en One- eller Two-Faced Line. Gör en halv Couples Trade. Slutar i en Two-Faced Line. SE: 463
Z formace One- nebo Two-Faced Line. Udělejte 1/2 Couples Trade. Končí v Two-Faced Line. CZ: 463

Couples Hinge & Trade [C4] (Ron Schneider 1969):
From Parallel Two-Faced Lines or Back-to-Back Lines. Couples Hinge; Center Couples Trade; all As Couples Face In. Ends in a Double Pass Thru Formation. EN: 464
Aus Parallel Two-Faced Lines oder Back-to-Back Lines. Couples Hinge; Center Couples Trade; alle As Couples Face In. Endet in einer Double Pass Thru Formation. DE: 464
Från Parallel Two-Faced Lines eller Back-to-Back Lines. Couples Hinge; Center Couples Trade; alla As Couples Face In. Slutar i en Double Pass Thru Formation. SE: 464
Z formace Parallel Two-Faced Lines nebo Back-to-Back Lines. Couples Hinge; Center Couples Trade; all As Couples Face In. Končí ve formaci Double Pass Thru. CZ: 464

Single Hinge & Trade [C4] (Ron Schneider 1969):
From a Non-T-Bone 2x2. Hinge; Centers Trade; all Roll. EN: 465
Aus einer Nicht-T-Bone 2x2-Formation. Hinge; Centers Trade; alle Roll. DE: 465
Från en icke-T-Bone 2x2. Hinge; Centers Trade; alla Roll. SE: 465
Z formace Non-T-Bone 2x2. Hinge; Centers Trade; všichni Roll. CZ: 465

CALLERLAB definition for Partner Hinge

Choreography for Partner Hinge

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell and David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=A1&language=all&action=edit&file=partnerhinge.php
22-October-2019 13:51:02
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.