Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Twist The Line [C1]
 
 

From a Line with the Centers facing the same direction. EN: 10
Aus einer Line, in welcher die Centers in die gleiche Richtung schauen. DE: 10
Från en Line med Centers tittande åt samma håll. SE: 10
Fra en Line hvor Centers har same ansigtsretning. DK: 10
Z formace Line s centers koukajícími stejným směrem. CZ: 10

Centers Step Ahead and Trade as Ends 1/4 In, Step Ahead and Star Thru. EN: 20
Centers tanzen Step Ahead & Trade, während die Ends 1/4 In, Step Ahead und Star Thru tanzen. DE: 20
Centers Step Ahead och Trade medan Ends 1/4 In, Step Ahead och Star Thru. SE: 20
Centers går frem og laver en Partner Trade mens Ends laver 1/4 In, Step Ahead og Star Thru. DK: 20
Centers Step Ahead and Trade, Ends 1/4 In, Step Ahead and Star Thru. CZ: 20

Twist The Line is a sex-dependent call since it involves a Star Thru. EN: 30
Twist The Line ist ein geschlechtsabhängiger Call, da er ein Star Thru enthält. DE: 30
Twist The Line är ett könsberoende call eftersom det innehåller en Star Thru. SE: 30
Twist The Line er kønsbestemt da det indeholder en Star Thru. DK: 30
Twist The Line je figura závislá na pohlaví, protože obsahuje Star Thru. CZ: 30

In the following diagrams, = Boy and = Girl. EN: 40
In den folgenden Beispielen sind = Boy und = Girl. DE: 40
I de följande diagrammenn, = Boy och = Girl. SE: 40
In det følgende diagrammer er = Boy og = Girl. DK: 40
V následujícím diagramu se = Boy a = Girl. CZ: 40

 
before vor före før před
Twist The Line
 
after nach efter efter po

 
before vor före før před
Twist The Line
 
after nach efter efter po

From a Aus einer Från en Fra en Z 1 x 8:
 
 
before vor före før před
Twist The Line
 
after nach efter efter po

Once Removed Twist The Line [C2]:
 
 
before vor före før před
Once Removed Twist The Line
 
after nach efter efter po

See also Siehe auch Se också Viz také Twist And anything [C1].

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.