Definitions of Square Dance Calls and Concepts
6 By 2 Acey Deucey [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

6 By 2 Acey Deucey -- [A1]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk: or                 All   
   edit def

From Twin Diamonds, an Hourglass, or other applicable formations. EN: 10
Z Twin Diamonds, Hourglass a dalších vhodných formací. CZ: 10

Outside 6 Circulate as Very Center 2 Trade. EN: 20
Outside 6 Circulate, Very Center 2 Trade. CZ: 20

Ends in the same formation as the starting formation, unless two dancers meet on the same spot. EN: 25
Končí ve stejné formaci jako začíná, pokud se dva tanečníci nepotkají na stejném místě. CZ: 25

Z Twin Diamonds:
 

 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po

Z Hourglass:
 

 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po

Z 1/4 Tag formace:
 

 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po

Z "H":
 

 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po

Z Point-to-Point Diamonds:
 

 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po

Poznámky:

 • The Outside 6 Circulate within their distorted 6-dancer formation. To Circulate, move forward to the next position within the Outside 6, turning if necessary (not at all, 1/4, or 1/2) to take the original facing direction of the dancer that occupied the spot to which you are moving. If you are facing a dancer on the Circulate path, pass right shoulders and take that dancer's original opposite facing direction. EN: 30
  Outside 6 Circulate ve své formaci šesti tanečníků. Circulate se provádí tak, že jdete dopředu na další místo formace šesti lidí. Otočte se, pokud je potřeba (vůbec, o 1/4 nebo o 1/2) tak, abyste se koukali stejným směrem, jako se na tom místě koukal původní tanečník. Pokud se při své cestě s někým potkáte, míjíte se pravým ramenem a skončíte tak, že se koukáte do protisměru, než se na tom místě koukal původní tanečník. CZ: 30
 • Acey Deucey means "Ends Circulate as Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey means that 6 (outside) dancers Circulate as 2 (center) dancers Trade. The first number (6) indicates the number of dancers in the Circulate path; the second number (2) indicates the number of dancers doing a Trade. Hence, a normal Acey Deucey is a 4 By 4 Acey DeuceyEN: 40
  Acey Deucey znamená "Ends Circulate, zatímco Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey znamená, že 6 (venkovních) tanenčíků dělá Circulate a 2 (center) Trade. První číslo (6) znamená počet tanečníků, kteří dělají Circulate; druhé číslo (2) znamená počet tanečníků, kteří dělají Trade. Proto je normální Acey Deucey vlastně 4 By 4 Acey DeuceyCZ: 40
 • Common variations: EN: 50
  Běžné varianty: CZ: 50
  • 6 By 2 Acey Deucey, Very Centers go 1 & 1/2
  • 6 By 2 Acey Deucey, Circulators go Twice
 • On Acey Deucey, the Outside 4 Circulate as the Center 4 Trade. EN: 60
  Při Acey Deucey dělají Outside 4 Circulate a Center 4 Trade. CZ: 60
  • From Twin Diamonds, a caller could say either Acey Deucey or 6 By 2 Acey Deucey. Both are legal, but different, calls. EN: 70
   Z Twin Diamonds může caller použít buď Acey Deucey nebo 6 By 2 Acey Deucey. Obě dvě varianty jsou legální, i když odlišné povely. CZ: 70
  • On 6 By 2 Acey Deucey, the Outside 6 Circulate as the Very Center 2 Trade. EN: 80
   Při 6 By 2 Acey Deucey dělají Outside 6 Circulate, zatímco Very Center 2 Trade. CZ: 80

4 By 2 Acey Deucey:
 

 
před
4 By 2 Acey Deucey
 po

Acey Deucey [Plus] (Larry Dee 1963):
From applicable formations. Outside 4 Circulate as Center 4 Trade. EN: 19
Z vhodných formací. Outside 4 Circulate, Center 4 Trade. CZ: 19

3 By 2 Acey Deucey [C1]:
From applicable formations. Outside Triangles Circulate (a Triangle is a 3-dancer formation) as the Very Center 2 Trade. EN: 20
Z vhodných formací. Outside Triangles Circulate (Triangle je formace tří tanečníků), zatímco Very Center 2 Trade. CZ: 20

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Acey Deucey

po
6 By 2 Acey Deucey

po
3 By 2 Acey Deucey

CALLERLAB definition for Six-Two Acey Deucey

Choreography for 6 By 2 Acey Deucey

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/6by2aceydeucey.php?language=czech&level=master&action=edit
15-October-2019 20:57:52
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.