Definitions of Square Dance Calls and Concepts
3 By 2 Acey Deucey [C1]
 
 
Från tillämpliga formationer.

Outside Triangles Circulate medan Very Centers Trade.

Från en "I":
 
 
före
3 By 2 Acey Deucey
 efter

Från Twin Diamonds:
 
 
före
3 By 2 Acey Deucey
 efter

Kommentar: När 3 By 2 Acey Deucey dansas från Twin Diamonds, kan det ibland vara besvärligt för Trailing Points eftersom de måste göra en Triangle Circulate till den andra Point positionen i sin Diamond.

Från en ovanlig uppställning:
 
 
före
3 By 2 Acey Deucey
 efter

6 By 2 Acey Deucey [A1]: Outside 6 dansare Circulate (i sin distorderade formation om 6 dansare) medan Very Centers Trade.

Se också Triangle FORMATION | IDENTIFICATION [C1].

https://www.ceder.net/def/3by2aceydeucey.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.