Definitions of Square Dance Calls and Concepts
1/4 | 1/2 | 3/4 Top [A1]
 
 
From a Thar, a Squared Set after everyone Face In, or from other applicable formations. EN: 10
Z Thar, ze Squared Set poté, co všichni udělají Face In, nebo z dalších vhodných formací. CZ: 10

Arm Turn 1/2; Move forward (Centers in a star, Outsides around the outside) in a Circular path to meet the n-th dancer, where n = 1 for 1/4 Top, n = 2 for 1/2 Top, or n = 3 for 3/4 Top. EN: 20
Arm Turn 1/2; jděte dopředu (Centers ve hvězdě, Outsides venkem) po kružnicí, až potkáte N. tanečníka, kde N = 1 pro 1/4 Top, N = 2 pro 1/2 Top a N = 3 pro 3/4 Top. CZ: 20

Ends in a Thar. EN: 30
Končí v Thar. CZ: 30

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Arm Turn 1/2

po
1/4 Top

po
1/2 Top

po
3/4 Top

Poznámky:
 • 1/4 Top, 1/2 Top, and 3/4 Top are known as fractional tops. They are based on the call All Eight Spin The Top [Plus]. EN: 40
  1/4 Top, 1/2 Top a 3/4 Top se také říká fractional tops. Jsou založeny na figuře All Eight Spin The Top [Plus]. CZ: 40

  • On All Eight Spin The Top, everybody does an Arm Turn 1/2 then moves up to meet the 4-th dancer. EN: 50
   Při All Eight Spin The Top dělá každý Arm Turn 1/2 a pak jde dopředu, až potká 4. tanečníka. CZ: 50
  • On 1/4 | 1/2 | 3/4 Top, everybody does an Arm Turn 1/2 then moves up to meet the n-th dancer, where n = 1 for 1/4 Top, n = 2 for 1/2 Top, or n = 3 for 3/4 Top. EN: 60
   Při 1/4 | 1/2 | 3/4 Top udělá každý Arm Turn 1/2 a pak jde dopředu, až potká N. tanenčíka, kde N = 1 for 1/4 Top, N = 2 pro 1/2 Top a N = 3 pro 3/4 Top. CZ: 60
 • Do not rush these calls. In particular, these calls are often called in rapid succession (e.g., 3/4 Top, followed by a 1/4 Top, followed by a 1/2 Top, etc.). Do not get over-anxious and start another Arm Turn 1/2 until you actually hear the next call. EN: 70
  Při provádění těchto figur nespěchejte, zvláště, pokud jsou callerovány v rychlém sledu (např. 3/4 Top následovaný 1/4 Top následovaný 1/2 Top atd.). Nepanikařte a začněte další Arm Turn 1/2 až poté, co uslyšíte další povel. CZ: 70
 • Verbally or mentally count the dancers as they go by. Count to 3 for 3/4 Top; 2 for 1/2 Top, and 1 for 1/4 Top. EN: 80
  Počítejte si nahlas nebo v duchu počet tanečníků, kolek kterých jste prošli. Počítejte do tří pro 3/4 Top, do dvou pro 1/2 Top a do jedné pro 1/4 Top. CZ: 80
 • The first part of these calls is to Arm Turn 1/2. Therefore, if the call is 1/4 Top, don't try to start by doing a 1/4 turn. EN: 90
  První část těchto figur je Arm Turn 1/2. Proto, pokud máte udělat 1/4 Top, nedělejte omylem 1/4 turn. CZ: 90

Additional starting formations for EN: 100
Další výchozí formace pro CZ: 100
1/4 Top | 1/2 Top | 3/4 Top
L-H Thar
Facing Circle
Funny Diamonds

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
1/4 Top

po
1/4 Thru

All Eight Spin The Top [Plus]:
From a Thar, a Squared Set after everyone Face In, or from other applicable formations. Arm Turn 1/2; Centers Star 3/4 as Outsides move up 1/4 of a Circle around the outside. Ends in a Thar. EN: 148
Z Thar, ze Squared Set poté, co všichni udělají Face In, nebo z dalších vhodných formací. Arm Turn 1/2; Centers Star 3/4 zatímco Outsides move up 1/4 vně po kroužku. Končí v Thar. CZ: 148

https://www.ceder.net/def/123top.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.