Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Triangle [Working As A Box] Concept [C2]
  
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triangle [Working As A Box] Concept -- [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Triangle [Working As A Box] CONCEPT tillåter att ett call som normalt görs från en 2 x 2 kan göras från en generaliserad Tandem-Based Triangle.

Såvida inget annat angetts av callern, agerar Apex dansaren alltid som en Trailer medan däremot Base dansarna har klara Leader-Trailer roller. Detta ger oss en 'phantom' dansare för att utföra callet. De tre dansarna och deras phantom arbetar tillsammans för att utföra det givna callet. Vid slutet av callet skall ett utrymme reserveras för phantom dansaren (se kommentar nedan).

   
före
Triangle Peel & Trail
  efter
(tänk att du är här)
 efter

   
före
Triangle Follow Your Neighbor
  efter
(tänk att du är här)
 efter

   
före
Triangle (facing) Recycle
  efter
(tänk att du är här)
 efter

 
före
Triangle Wheel Thru
 efter

Kommentarer:

  • Historiskt sett, har phantom dansarens del av callet inte inneburit mycket interaktion med de riktiga dansarna.
  • Om callet slutar i en 2 x 2,
    1. varje dansare måste sluta på en av de ursprungliga Triangle 'footprints'.
  • Om callet inte slutar i en 2 x 2,
    1. Phantom positionen behålls om phantom dansaren slutar som en center på en 1 x 4, Diamond, eller Single 1/4 Tag.
    2. Annars, om effekten av att ta bort phantom positionen orsakar att alla de riktiga dansarna kommer närmare mitten på uppställningen, så tar man bort phantom positionerna.

 
före
Outside Triangles Peel The Top
 efter

Phantom positionerna behålls

 
före
Outside Triangles Peel & Trail
 efter

Phantom positionerna tas bort

Det följande är en ofullständig lista på call [C2 eller lägre] som kan göras från en Triangle:

anything & Cross (Left) 1/4 Thru Circle To A Wave
(Reverse) Cross & Turn Cross Back Cross Your Neighbor
Fan The Top Follow Thru Follow Your Neighbor
Pair Off Pass The Ocean | Sea Peel Off
Peel The Top Peel | Trail To A Diamond Right | Left Roll To A Wave
Split Recycle (Reverse) Split Swap (Reverse) Swap Around
Trail Off Turn To A Line Veer Right | Left
(Left) Wheel Fan Thru (Left) Wheel Thru

Typiskt används Triangle [Working As A Box] CONCEPT bara från en generaliserad Tandem-Based Triangle. Någon enstaka gång emellertid, kan caller använda detta Concept från en Wave-Based Triangle.

   
före
Triangle Scoot Back
 efter
1/2
(Follow Thru)
  (klart)

Choreography för Triangle [Working As A Box] Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

Home: Square Dance Resource Net    
Databases: Articles    Callers and Cuers    Clubs    Events    FAQ    Records    Resources  
Special Events: AACE    Kirkwood C3A Week    iPAC    Grass Valley C3A Week  
Products: Definition Books    Ceder Square Dance System (CSDS)    Square Rotation Program (SQROT)  
Choreography: Choreography Database    Short Sequences    Getouts    Checker Cheats    Patter Sayings    Animation    Caller Notes    Technical Papers  
Definitions and Lists: Definitions    More Definitions    Flash Cards    Foster Cards    Experimentals    Lists    Frequency Counts  
Vic and Family: Vic Ceder - Square Dance Caller    Pictures    Photo Archive  
Miscellaneous: Digital Music    Links    Web Site Info    Tools    Bande Déssinees    Chocolate Bars    Beanie Babies    Pokémon Cards    Fun and Games    FTP    Stan Winchester  
Contact Us: Contact Us    Upload a File    Site Feedback      

http://www.ceder.net/def/triangleworkingasbox.php4?language=sweden&level=C2
04-May-2016 02:31:18
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.